Sonda PH pro ISIPOOL PH L3 - dlouhá kompatibilita sondy

Sonda PH pro ISIPOOL PH L3 - dlouhá kompatibilita sondy

- Categories : Kvalita sond pH a Redox


13:23

jak zjistit délku sondy? DÌKUJI


Ahoj,

Naše sonda je 120 mm, je kompatibilní se sondami 80 mm

13:27

DÌKUJI

Mìj hezký den

19:06

Právì jsme obdrželi sondu, ale je pøíliš dlouhá

Pokud jej nemùžete nainstalovat, poøiïte si prosím fotografii instalace, abych mohl vysvìtlit

19:23
19:24
avatarDlouhá a krátká sonda Isipool PH 3,82 MB
19:24

Dobrý veèer,

19:24

Dlouhá a krátká sonda Isipool PH

Žádný strach, funguje to. Odšroubujete èepici a nasadíte ji spodní èástí naší sondy. Poté, co sejmete tìsnìní ze sondy a nainstalujete je na novou sondu ve výšce poèínaje od spodní èásti. Jediný rozdíl je v tom, že bude viditelná modrá èást.

19:31

Díky, zkusíme to.

19:31

Díky, funguje to velmi dobøe!

Neváhejte mi zavolat zpìt. dobrou noc

Přidat komentář