Ekvivalentní pH sondy BLUELAB

Ekvivalentní pH sondy BLUELAB

- Categories : Kvalita sond pH a Redox16:21

Potøebuji pouze ph sondu Bluelab

16:21

Protože mám pocit, že ty, které mám, už nejsou spolehlivé

Pøesnì zde je uvedena hodnota Blue pH a dodává se do celého svìta (USA, Nový Zéland, Evropa). Sonda, kterou nabízím, bude mít pouze jinou barvu èepice modrá namísto èerné, ale to je jediný rozdíl.

16:26

Vidìl jsem, že sondy již nemìly stejný vizuální vzhled jako ty staré. Jsou teï všechny modré v plastu a už ne v prùhledném skle?
Oèekávaná doba dodání je opravdu 2 dny?

Naše bude takové, corp blue je sonda našeho èínského konkurenta.

16:29

Ano, to jsem si všiml. Podotýkám, že Bluelab není uveden jako na pùvodních sondách


V jednu chvíli najdu fotku pùvodní sondy Bluelab

Bluelab pH sondaNáhradní pH sonda Bluelab 2,61 kB

Právì ten je vyroben ve stejné dílnì

16:31
BlueLab ekvivalentní pH sonda 19,6 kB

Přidat komentář