1. ph-redox-pool.com

Podmínky prodeje

1. Obecně

Společnost Ivana Gottvaldová-probe-ph-redox-piscine.fr , zapsaná v obchodním a obchodním rejstříku České Budějovice pod číslem 76597709, se sídlem Dobrovodská 32/21 - 370 06 České Budějovice-Česká republika (em @ il: sales @ sonde-ph-redox-p Piscine.fr), telefon: +420 602 429 381, IČ DPH v rámci Společenství: CZ7353281221 , Siret / IČO číslo 76597709 , provozuje web www.sonde-ph-redox- Piscine.fr, online prodejní stránka pro bazénové vybavení a příslušenství a nabízí své produkty prostřednictvím různých elektronických tržišť. Spotřebitel prohlašuje, že získal od společnosti Ivana Gottvaldová-sonda-ph-redox-piscine.fr všechny potřebné informace na stránce www.sonde-ph-redox-p Piscine.fr . Jakákoli objednávka produktu na webu www.sonde-ph-redox-pygiène.fr znamená konzultaci a přijetí těchto obecných podmínek. Spotřebitel bere na vědomí, že je plně informován o tom, že jeho souhlas ohledně obsahu těchto obecných podmínek nevyžaduje vlastnoruční podpis tohoto dokumentu, ale vyplývá z jeho jediného objednání. Dohoda spotřebitele týkající se současných všeobecných podmínek prodeje zasahuje v době objednávky, bez této dohody není možná žádná objednávka. Spotřebitel má možnost tyto obecné podmínky uložit nebo upravit pomocí standardních funkcí svého prohlížeče nebo počítače. Jako spotřebitel má specifická práva, která by byla zpochybněna v případě, že by produkty získané v rámci stránky www.sonde-ph-redox-p Piscine.fr měly ve skutečnosti souvislost s jeho profesní činností. Veškeré informace dostupné na webu www.sonde-ph-redox-pygiène.fr jsou uvedeny ve francouzštině. Spotřebitel prohlašuje, že má plnou právní způsobilost, která mu umožňuje vykonávat práci za těchto obecných podmínek.

Hostování : OVH - 140, quai du Sartel 59100 Roubaix, Francie.

Datum poslední aktualizace: 12.06.2020

2- Záruka

Všechny naše výrobky těží ze zákonné záruky shody a záruky proti skrytým vadám, stanovené v článcích 1641 a následujících občanského zákoníku. V případě nesouladu prodaného produktu může být produkt vrácen k výměně nebo vrácení peněz.
Všechny stížnosti, žádosti o výměnu nebo vrácení peněz musí být podány do 30 dnů od doručení.

Umění. L.211-4 spotřebitelského zákoníku:

Prodávající je povinen dodat zboží v souladu se smlouvou a odpovídá za případný nesoulad existující v době dodání.

Reaguje také na jakýkoli nesoulad způsobený balením, pokyny k montáži nebo instalací, pokud mu to bylo účtováno na základě smlouvy nebo bylo provedeno na jeho odpovědnost.

Umění. L.211-5 spotřebitelského zákoníku:

Aby zboží bylo v souladu se smlouvou, musí:

1 ° Být vhodný pro použití, které se obvykle očekává u podobného zboží, a případně:

- odpovídají popisu poskytnutému prodávajícím a mají vlastnosti, které kupující představil ve formě vzorku nebo modelu;

- představit vlastnosti, které může kupující oprávněně očekávat na základě veřejných prohlášení prodávajícího, výrobce nebo jeho zástupce, zejména v reklamě nebo na etiketách;

2 ° Nebo nechat prodávajícího upozornit na vlastnosti definované po vzájemné dohodě mezi stranami nebo být vhodné pro jakékoli zvláštní použití hledané kupujícím, které prodávající akceptoval.

Umění. 1641 občanského zákoníku:

Prodávající je vázán zárukou za skryté vady prodávaného zboží, které ho činí nevhodným pro použití, pro které je určen, nebo které toto použití omezují natolik, že jej kupující nezískal nebo nezískal. dal by nižší cenu, kdyby je znal.

Umění. 1646 1. odst. občanského zákoníku:

Žalobu vyplývající ze skrytých vad musí kupující podat do dvou let od zjištění vady.


Výrobky nám musí být vráceny ve stavu, v jakém byly převzaty, se všemi prvky (příslušenství, balení, pokyny atd.). V případě vrácení zboží z důvodu nesouladu vám budou veškeré náklady na dopravu vráceny na základě fakturované ceny a náklady na vrácení vám budou vráceny po předložení podpůrných dokladů, a to v rámci limitu ceny Zásilka Colissimo je platná na stránce www.colissimo.fr v den odeslání.
Ustanovení tohoto článku nebrání kupujícímu využívat práva na odstoupení od smlouvy stanoveného v článku 9.

Smluvní záruka na všechny naše položky je záruka výrobce nebo dovozce. Záruka se liší podle položky. Je to uvedeno v popisu produktů během transakce. Záruka se nevztahuje na výměnu spotřebního materiálu, neobvyklé nebo nesprávné používání výrobků (vždy si přečtěte dodanou uživatelskou příručku), poruchy související s příslušenstvím (napájecí kabel atd.), Poruchy a následky. prodávajícím, vady a následky v důsledku použití, které není v souladu s použitím, pro které je produkt určen. Záruka není zaručena, pokud nejsou dodrženy podmínky skladování, instalace, používání a běžné údržby. Společnost Ivana Gottvaldová-probe-ph-redox-piscine.fr je vázána zárukou shody výrobků za podmínek stanovených v článcích L. 211-4 a násl. Spotřebitelského zákoníku. V případě nesouladu se bude Ivana Gottvaldová-sonda-ph-redox-piscine.fr snažit o opravu nebo výměnu zboží. Pokud výměna nebo oprava není možná, může spotřebitel zboží vrátit a nechat mu vrátit cenu nebo si zboží ponechat a část ceny mu bude vrácena. Společnost Ivana Gottvaldová-sonda-ph-redox-piscine.fr je vázána zárukou proti skrytým vadám zboží za podmínek stanovených v článku 1641 a násl. Občanského zákoníku. V případě skrytých vad bude mít spotřebitel možnost zboží vrátit a nechat si vrátit cenu nebo si zboží ponechat a nechat si část ceny vrátit. Spotřebitel je výslovně informován, že Ivana Gottvaldová-sonda-ph-redox-piscine.fr není výrobcem produktů prezentovaných v rámci internetového prodejního prostoru ve smyslu článku 1386-1 občanského zákoníku. V důsledku toho by v případě poškození způsobeného člověku nebo na vadě vadou výrobku mohl spotřebitel požadovat odpovědnost výrobce nebo výrobce tohoto výrobku na základě údajů uvedených na obalu produktu. V případě, že bude Ivana Gottvaldová-probe-ph-redox-piscine.fr jako profesionální prodejce odpovědná za škodu způsobenou výrobkem ve smyslu článku 1386-6 občanského zákoníku, Ivana Gottvaldová -sonde-ph-redox -p Piscine.fr si vyhrazuje právo zavolat na výrobce nebo na výrobce se zárukou tohoto produktu.

Náklady na vrácení zboží v rámci reklamace zůstávají výhradní odpovědností kupujícího. Na opravu nebo výměnu vadného materiálu se neposkytuje žádný materiál.

3 - Cena

Ceny související s objednáváním produktů jsou uvedeny na webových stránkách a ve virtuálním objednávkovém formuláři („košík“). Ceny jsou zobrazeny v eurech ve výši včetně všech daní (DPH a dalších daní platných v den objednávky), bez nákladů na zpracování a dopravu, a jsou platné pouze po dobu uvedenou v internetovém obchodě. Všechny objednávky bez ohledu na jejich původ jsou splatné v eurech. Ceny jsou uvedeny v dopravě zdarma, pokud není na webu uvedeno jinak. Ivana Gottvaldová-sonda-ph-redox-piscine.fr při potvrzení objednávky spotřebitele uvede celkovou částku objednávky (cena včetně DPH + případné náklady na dopravu) v eurech.
Ceny produktů nezahrnují náklady na přístup k internetu, které zůstávají odpovědností spotřebitele.

V případě objednávky do jiného místa určení než je pevninská Francie je kupujícím dovozce dotčeného výrobku (výrobků). Je tedy pravděpodobné, že budou splatná cla nebo jiné místní daně nebo dovozní cla nebo státní daně. Tato práva a částky nejsou odpovědností společnosti Ivana Gottvaldová-sonda-ph-redox-piscine.fr . Zůstávají odpovědností kupujícího a jsou jeho výhradní odpovědností, a to jak v souvislosti s prohlášeními, tak platbami příslušným orgánům a subjektům země určení. Doporučujeme vám, abyste se o těchto aspektech informovali u místních úřadů.

Společnost Ivana Gottvaldová-probe-ph-redox-piscine.fr si vyhrazuje právo kdykoli upravit své ceny, ale produkt bude fakturován na základě ceny platné v době potvrzení objednávky a podléhá dostupnost objednaných produktů.
Výrobky zůstávají až do úplného zaplacení ceny majetkem společnosti Ivana Gottvaldová-probe-ph-redox-piscine.fr.

4 - Pravidla

Platba se provádí kreditní kartou (telefonicky nebo na zabezpečeném webu), prostřednictvím zabezpečeného platebního serveru Paypal, bankovním převodem, bankou nebo poštovní šekem v eurech od banky se sídlem v kontinentální Francii. Ohledně dalších platebních prostředků nás kontaktujte. Šek je proplacen, jakmile je přijat.

5- Popis produktů

Všechny naše produkty jsou popsány co nejpravdivěji a nejúplněji. Jakákoli transakce, která nebyla zpochybněna po přijetí a v zákonné lhůtě pro odstoupení od smlouvy, nemůže vést k reklamaci, s výjimkou rámce záruky.

6- Dostupnost

Produkty jsou nabízeny, pokud jsou viditelné na webu s uvedením „skladem“ a v mezích dostupných zásob.

Protože se produkty prodávají prostřednictvím různých kanálů (online prodejní web, tržiště atd.), Může se z technických důvodů stát, že dostupnost produktu nebude na webu aktualizována v reálném čase.

U produktů, které nejsou na skladě Ivany Gottvaldové-sondy-ph-redox-piscine.fr, platí nabídky podle dostupnosti od našich dodavatelů. V tomto případě je zobrazená dostupnost založena na stavu znalostí dostupnosti produktů od našich různých dodavatelů.
V případě nedostupnosti jednoho nebo více produktů po zadání objednávky bude kupující informován co nejdříve e-mailem. Objednávka bude automaticky zrušena a veškerá provedená platba bude vrácena co nejdříve.

7. Přeprava a dodání

Produkty jsou dodávány na dodací adresu, kterou jste uvedli během procesu objednávání, ve lhůtě uvedené na stránce ověření objednávky.

V případě zpoždění přepravy bude zaslán e-mail informující kupujícího o možných důsledcích na dodací lhůtě, která byla uvedena.

V souladu s právními předpisy má kupující v případě opožděného dodání možnost objednávku zrušit za podmínek stanovených v článku L 138-2 spotřebitelského zákoníku. Pokud kupující mezitím produkt obdrží, Ivana Gottvaldová-sonda-ph-redox-piscine.fr jej uhradí a uhradí náklady na dopravu za podmínek článku L 138-3 spotřebitelského zákoníku.

V případě doručení přepravcem nemůže být společnost Ivana Gottvaldová-sonda-ph-redox-piscine.fr odpovědná za pozdní doručení spojené výhradně s nedostupností zákazníka po několika návrzích schůzky.

Veškerý příjem musí být proveden za přítomnosti doručovatele a musí být před podepsáním dodacího listu systematicky zkontrolován jeho obsah. Veškeré anomálie týkající se dodávky musíte uvést na dodacím listu a ve formě podrobných ručně psaných rezervací doprovázených svým podpisem. Musíte také potvrdit rezervace doporučeným dopisem s potvrzením o přijetí přepravci nejpozději do dvou pracovních dnů od přijetí balíčku a kopii dopisu zaslat Ivaně Gottvaldové-sondě-ph-redox-piscine.fr - Dobrovodská 32 / 21- 370 06 České Budějovice-Česká republika. Pokud je třeba výrobky vrátit, musí být vráceny do čtrnácti dnů od dodání. Je bezpodmínečně nutné předem kontaktovat Ivanu Gottvaldovou-sondu-ph-redox-piscine.fr (e-mailem nebo telefonicky), aby bylo možné otevřít soubor a sdělit číslo souboru pro vrácení, jakož i adresu odeslání, což se může lišit Dotyčný výrobek. Jakoukoli stížnost podanou po tomto termínu nelze přijmout. Vrácení produktu lze navíc akceptovat pouze u produktů v původním stavu (balení, příslušenství, pokyny atd.) Bez sebemenších stop po použití. Pokud není možné vrátit produkt v původním stavu, musí to spotřebitel uvést na dodacím listu, co nejdříve kontaktujte Ivanu Gottvaldovou-sondu-ph-redox-piscine.fr, aby bylo možné toto vrácení a jeho podmínky ověřit. V případě problému uveďte důvod na dodacím listu (povinný) a co nejdříve nás kontaktujte. Pokud není dodací list, odmítněte jej a kontaktujte nás. V případě pozdního dodání nepřijímáme žádnou odpovědnost.

Veškerý příjem musí být proveden za přítomnosti doručovatele a musí být před podpisem a ověřením dodacího listu systematicky zkontrolován jeho obsah.

Na dodacím listu musíte písemně, podrobně a spolu s podpisem uvést případné anomálie týkající se dodávky.

Rovněž musíte potvrdit rezervace dopravci nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení zásilky a zaslat kopii dopisu Ivaně Gottvaldové-sondě-ph-redox-piscine.fr .

Za náklady na vrácení zboží odpovídá kupující.

Údaje o dodací lhůtě platí v pracovních dnech.

Uvedené náklady na dopravu platí pro pevninskou Francii (kromě Korsiky, francouzských zámořských departementů a teritorií a do zahraničí). Výrobky se zmínkou „náklady na dopravu zdarma“ se netýkají Korsiky, francouzských zámořských departementů a teritorií ani v zahraničí).

Dodání objemných věcí se provádí ve spodní části budovy nebo před bránou vašeho domu, pokud není na faktuře uvedeno jinak.

8- Odstoupení

V souladu s ustanoveními článku L.121-21 spotřebitelského zákoníku má kupující ochrannou lhůtu 14 kalendářních dnů od obdržení produktů, aby mohl uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, aniž by musel odůvodňovat důvody nebo platit pokutu.
Vrácení musí být provedeno v původním stavu a úplné (balení, příslušenství, pokyny). V této souvislosti se jedná o odpovědnost kupujícího. Jakékoli poškození, které produkt při této příležitosti utrpí, může vést k porušení práva na odstoupení od smlouvy.

Náklady na vrácení zůstávají odpovědností kupujícího.

V případě uplatnění práva na odstoupení vám společnost Ivana Gottvaldová-sonda-ph-redox-piscine.fr uhradí zaplacené částky do 14 dnů od oznámení žádosti kupujícího (s výhradou obdržení vyhovujícího produktu v mezitím) a prostřednictvím stejných platebních prostředků, jaké byly použity při objednávce.

Chcete-li uplatnit toto právo na odstoupení, musíte nás informovat o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy prostřednictvím jednoznačného prohlášení, a to před uplynutím lhůty, k tomu můžete použít náš online formulář pro odstoupení.

VÝJIMKY Z PRÁVA NA ODSTOUPENÍ

V souladu s ustanoveními článku L.121-21-8 spotřebitelského zákoníku se právo na odstoupení nevztahuje na:

- Poskytování služeb plně provedených před koncem lhůty pro odstoupení od smlouvy a jejichž provádění začalo po výslovném předchozím souhlasu spotřebitele a výslovném vzdání se jeho práva na odstoupení od smlouvy.
- Dodání zboží nebo poskytnutí služeb, jejichž cena závisí na výkyvech na finančním trhu mimo kontrolu odborníka a které se pravděpodobně vyskytnou během ochranné lhůty.
- Dodání zboží provedené podle specifikací spotřebitele nebo jasně personalizované. Týká se to zejména všech položek na zakázku (vložky, plachty, přikrývky, přístřešky atd.). Tyto položky na míru nelze vrátit ani vyměnit.
- Dodání zboží, které se může rychle zhoršit nebo vyprší.
- Dodávka zboží, které spotřebitel po dodání nezapečetil a které z hygienických nebo zdravotních důvodů nelze vrátit.
- Dodávka zboží, které je po dodání a ze své podstaty neoddělitelně smícháno s jinými položkami.
- Dodávka zvukových nebo obrazových záznamů nebo počítačového softwaru, pokud byly spotřebitelem po dodání rozbaleny.
- Dodávka novin, periodik nebo časopisů, s výjimkou smluv o předplatném těchto publikací.
- Transakce uzavřené během veřejné dražby.
- Poskytování digitálního obsahu nedodávaného na fyzickém nosiči, jehož provádění začalo po výslovném předchozím souhlasu spotřebitele a výslovném vzdání se jeho práva na odstoupení.

Zpáteční adresa se může u jednotlivých produktů lišit. Společnost Ivana Gottvaldová-sonda-ph-redox-piscine.fr se bude snažit co nejdříve sdělit pokyny týkající se uvedeného vrácení (odesílací adresa atd.). Vrácení zařízení musí být provedeno v původním obalu s kopií faktury. Náklady na dopravu vráceného materiálu zůstávají odpovědností kupujícího. Pokud se o vrácení musí postarat Ivana Gottvaldová-sonda-ph-redox-piscine.fr, bude použit zpáteční přepravní paušál a odečte se od částky vrácení peněz.

9 - příslušné právo

Tato dohoda podléhá francouzskému právu. To je případ hmotněprávních pravidel i pravidel formálních. Jazykem této smlouvy je francouzština.

Tyto podmínky prodeje podléhají francouzskému právu. V případě sporu budou výlučnou příslušností francouzské soudy.

10- Termíny

Doby provedení odpovídají průměrným časům a časům zpracování a dodání objednávky.
Produkty jsou dodávány na adresu uvedenou spotřebitelem v objednávkovém formuláři, maximálně do 30 dnů, pokud není na faktuře uvedeno jinak.

11 - Ustanovení o výhradě vlastnictví

Až do úplného obdržení ceny naší společností zůstávají produkty majetkem Ivany Gottvaldové-sondy-ph-redox-piscine.fr. Do tohoto data se dodaný materiál považuje za zaslaný a kupující nese riziko poškození, které by tento materiál mohl z jakéhokoli důvodu utrpět nebo způsobit. Bez ohledu na ustanovení o opaku, v případě nedodržení jedné z platebních lhůt ze strany spotřebitele, může Ivana Gottvaldová-sonda-ph-redox-piscine.fr, aniž jsou dotčena její další práva, získat doporučeným dopisem , vrácení zařízení na náklady spotřebitele, dokud spotřebitel nesplní všechny své závazky.

12 - Odpovědnost

Nabízené produkty jsou v souladu s platnými francouzskými právními předpisy a normami platnými na francouzském území. Fotografie ilustrující prodané výrobky nejsou smluvní.

Odpovědnost společnosti Ivana Gottvaldová-probe-ph-redox-piscine.fr nemůže být převzata v případě nedodržení právních předpisů země, kam je výrobek dodáván. Je odpovědností kupujícího ověřit si u místních úřadů možnosti importu nebo použití produktů nebo služeb, které má v úmyslu objednat.

Společnost Ivana Gottvaldová-sonda-ph-redox-piscine.fr navíc nenese odpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím zakoupeného produktu.

Ivana Gottvaldová-probe-ph-redox-piscine.fr nenese odpovědnost za neplnění smlouvy v případě vyšší moci, narušení nebo úplné nebo částečné stávky, zejména poštovních služeb nebo dopravních prostředků a / nebo komunikací, povodeň nebo oheň.

Celková nebo částečná neschopnost používat produkty zejména kvůli nekompatibilitě zařízení nemůže vést k žádné kompenzaci nebo úhradě či zpochybnění odpovědnosti Ivany Gottvaldové-sondy-ph-redox-piscine.fr .

A konečně, odpovědnost společnosti Ivana Gottvaldová-sonda-ph-redox-piscine.fr nemůže být činěna odpovědnou za jakékoli nepříjemnosti nebo škody spojené s používáním internetové sítě, zejména za přerušení služby, vnější narušení nebo přítomnost počítačových virů.

13- Osobní údaje

Ivana Gottvaldová-probe-ph-redox-piscine.fr se zavazuje, že neposkytne třetím osobám informace, které nám poskytnete. Jsou důvěrné. V důsledku toho máte v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů ze dne 6. ledna 1978 právo na přístup ke svým osobním údajům, na jejich opravu a odmítnutí.
Informace požadované od spotřebitele jsou nezbytné ke zpracování jeho objednávky. Při absenci informací nebude Ivana Gottvaldová-sonda-ph-redox-piscine.fr schopna podat objednávku.

14- Objednávka

Spotřebitel si vybere produkty uvedené na stránce www.sonde-ph-redox-pygiène.fr v den objednávky. Spotřebitel bere na vědomí, že si přečetl povahu, místo určení a podmínky použití produktu, které jsou k dispozici na webových stránkách, a že si vyžádal nebo získal nezbytné a / nebo další informace k provedení objednávky s úplnou znalostí skutečností. Za výběr produktů a jejich vhodnost pro jeho potřeby odpovídá výhradně spotřebitel, takže nelze v tomto ohledu usilovat o odpovědnost společnosti Ivana Gottvaldová-probe-ph-redox-piscine.fr. Objednávka se považuje za přijatou spotřebitelem na konci objednávky.

15 - Objednávka

Postup objednávání zahrnuje následující kroky:
krok 1: výzkum a výběr produktu,
krok 2: kontrola podrobností objednávky, její celkové ceny a oprava případných chyb,
krok 3: potvrzení objednávky,
krok 4: poskytnutí kontaktních údajů spotřebitele,
krok 5: konzultace a přijetí obecných podmínek prodeje,
krok 6: platba objednávky.

16- Duševní vlastnictví

Všechny prvky stránky www.sonde-ph-redox-pygiène.fr jsou a zůstávají intelektuálním a výlučným vlastnictvím společnosti Ivana Gottvaldová-probe-ph-redox-piscine.fr . Nikdo není oprávněn reprodukovat, využívat, redistribuovat nebo používat k jakýmkoli účelům, byť jen částečně, prvky webu, ať už jde o software, vizuální nebo zvukové prvky. Jakýkoli jednoduchý nebo hypertextový odkaz je přísně zakázán bez výslovného písemného souhlasu společnosti Ivana Gottvaldová-probe-ph-redox-piscine.fr .

16-1 Články a ochranné známky

Naše články jsou nové, přizpůsobivé a originální kvality v souladu s platnou evropskou legislativou a evropskými normami.

Značky použité na tomto webu jsou majetkem výrobců. Značky se používají výhradně za účelem označení modelu, pro který je každá součást určena, v souladu s evropskými právními předpisy: nařízení ES č. 1400/2002

Všechny ochranné známky, loga a odkazy slouží pouze pro informaci a zůstávají výlučným vlastnictvím příslušných vlastníků.

Veškerý náš spotřební materiál je kompatibilní, uvedené značky zůstávají majetkem jejich výrobců a používají se pouze za účelem usnadnění identifikace produktů.
Všechny ochranné známky, loga a odkazy slouží pouze pro informaci a zůstávají výlučným vlastnictvím příslušných vlastníků.

17. Záruka nejlepší ceny

Nabídka „Záruka nejlepší ceny“ umožňuje spotřebitelům těžit z nejnižší tržní ceny, kterou sami určili, a navíc k objednávce a zdarma získat další položku jako odměnu. Aby mohl spotřebitel tuto nabídku využít, musí sdělit hmatatelné prvky týkající se konkurenční nabídky. Ty musí umožňovat přesné srovnání nabídek s přihlédnutím ke všem jeho složkám (zejména a nevyčerpávajícím způsobem: produkt a příslušenství, cena, platební a dodací podmínky, záruka atd.).
V případě, že ekonomické podmínky společnosti Ivana Gottvaldová-probe-ph-redox-piscine.fr (nákladová cena produktu) neumožňují nabízet stejný produkt za podobných podmínek, aniž by byla porušena francouzská právní úprava prodeje do ztráty, Ivana Gottvaldová -probe-ph-redox-piscine.fr si vyhrazuje právo nereagovat na žádost spotřebitele zdůvodněním své pozice.

PODMÍNKY „NEJLEPŠÍ CENY ZARUČENY“ :
Naše „Záruka nejlepší ceny“ se může vztahovat pouze na následující podmínky:
- přísně identická položka (značka, model, technické vlastnosti atd.)
- podobné dodatečné podmínky (nevyčerpávajícím způsobem: záruční doba, dodací podmínky, dostupnost / dodací lhůta. Srovnání cen zahrnuje zejména náklady na dopravu nebo jakékoli další dodatečné náklady (ekologická daň atd.) uplatňované každým z strany (Ivana Gottvaldová-sonda-ph-redox-piscine.fr a konkurence), pokud existují.
- Položka nabízená profesionálním francouzským prodejcem, s výhradou platné daně z přidané hodnoty

18. Osobní údaje

Podle zákona o ochraně údajů ze dne 6. ledna 1978 a evropského nařízení č. 079/2016 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volným pohybem těchto údajů a o zrušení směrnice 95 / 46 / ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů):

Odpovědnost za zpracování osobních údajů:

Ivana Gottvaldová-ph-probe-redox-piscine.fr

Dobrovodská 32/21

370 06 České Budějovice-Česká republika

E-mail: sales@sonde-ph-redox-pygiène.fr
Telefon: +420 602 429 381


1. Osobní údaje shromážděné na tomto webu se používají:

v. Za účelem zpracování objednávek včetně dodávky, fakturace a obchodních vztahů obecněji. Všichni zákazníci se musí před objednáním identifikovat a vyplnit formulář týkající se povinných údajů, jako je titul, příjmení, jméno, poštovní adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo. Tyto informace jsou přísně důvěrné a jsou určeny pouze pro společnost Ivana Gottvaldová-probe-ph-redox-piscine.fr.

b. Pro informační účely obchodních aktivit (zpravodaj, propagační akce) na právním základě s výslovným souhlasem v mezích stanovených zákonem.

vs. Uvedené údaje budou také pravděpodobně použity v rámci našich právních a / nebo regulačních povinností.

2. Doba uchovávání osobních údajů

Osobní údaje jsou uchovávány po neomezenou dobu, pokud není výslovně požadováno jinak.

3. Přístup k osobním údajům

V souladu s ustanoveními článku 27 zákona o ochraně osobních údajů ze dne 6. ledna 1978 má zákazník právo na přístup, úpravu, opravu nebo vymazání svých shromážděných údajů pouhým kontaktováním prodávajícího na následující adrese: sales @ sonde-ph -redox-pygiène.fr

4. Další příjemci (nebo další příjemci) osobních údajů: poskytovatelé služeb

Osobní údaje jsou případně určeny poskytovatelům platebních prostředků a / nebo poskytovatelům zabezpečení plateb a doručování.